Quảng cáo TOP
Quảng áo LEFTThông tin liên hệ

DANH SÁCH CÁN BỘ CỦA CÔNG TY

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức danh

01

Bùi Vũ Hòa

Kỹ Sư Xây Dựng

Giám đốc – C.T HĐQT

02

Võ Thị Hồng Nhung

Cử Nhân Quản Trị K. Doanh

Phó giám đốc

03

Tạ Thu Lan

Kiến Trúc Sư

Phó giám đốc

04

Hồ Thị Kim Liên

Cử Nhân Kinh Tế

Kế toán trưởng

05

Võ Huyền Trinh

Cử Nhân Tài Chính Ng. Hàng

Thủ quỹ

06

Nguyễn Thị Nguyệt

Cử Nhân Anh Văn

Thư Ký

07

Trần Thị kim Ánh

Cử Nhân Quản Trị K. Doanh

Kinh Doanh

08

Đỗ Tiến Dũng

Kiến Trúc Sư

Trưởng Phòng Thiết Kế

09

Đặng Hoàng Việt

Kiến Trúc Sư

Phó Phòng Thiết Kế

10

Nguyễn Thị Thảo Sương

Kiến Trúc Sư

Nhân Viên

11

Nguyễn Thế Thành Vương

Kỹ Sư Xây Dựng

Nhân Viên

12

Mai Thượng Vũ

Kỹ Sư Xây Dựng

Nhân Viên

13

Nguyễn Kim Châu

Kỹ Sư Xây Dựng

Cộng tác viên

14

Lê Thiêm

Kỹ Sư Điện – Nước

Nhân Viên

15

Nguyễn Thị Thu

Kỹ Sư Điện – Nước

Cộng tác viên

16

Võ Tuấn Kiệt

Kỹ Sư Điện – Điện C.nghiệp

Cộng tác viên

17

Nguyễn Hồng Thông Thái

Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin

Nhân Viên

18

Trần Trung Khuyến

Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin

Cộng tác viên

19

Đoàn Trung Kiên

Kỹ Sư Xây Dựng

Trưởng Phòng K.T thi công

20

Hoàng Đình Mạnh

Kỹ Sư Xây Dựng

Nhân Viên

21

Trần Xuân Tăng

Kỹ Sư Xây Dựng

Nhân Viên

22

Đỗ Việt Trung

Kỹ Sư Xây Dựng

Cộng tác viên

23

Nguyễn Trường Thanh

Trung Cấp Kỹ Thuật

Đội Trưởng Đội Thi Công

24

Lê Thanh Tùng

Trung Cấp Kỹ Thuật

Đội Phó Đội Thi Công

25

Nguyễn Văn Nhanh

Kỹ Thuật

Đội Phó Đội Thi Công

Một số công nhân thi công lành nghề > 15 người

 

 

Gọi điện Zalo: 0977 996876